ค้นหา:
 
 กิจกรรมคณะ/นักศึกษา  ค้นหาข่าว :
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มอบของใช้จำเป็น และเงินสด เพื่อช่วยเหลือ Covid-19 (อ่าน 708) 
ร่วมหารือเกี่ยวกับการทำ MOU ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กับ บริษัทมีกรุ๊ป 689 จำกัด (อ่าน 709) 
โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และพัฒนาบุคลากร (อ่าน 719) 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2563 (อ่าน 718) 
ประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านพืชสมุนไพร  (อ่าน 717) 
ประชุม การบริหารจัดการไผ่ : พืชทางเลือกที่มีอนาคตในพื้นที่นำร่อง จังหวัดชลบุรี (อ่าน 719) 
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ทบทวนดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับสำนักงานคณบดี และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 (อ่าน 710) 
กิจกรรมเปิดบ้าน แนะแนว โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน พัทยา (อ่าน 749) 
แข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 5 (อ่าน 714) 
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อปริญญาโท (อ่าน 713) 
วิพากษ์หลักสูตร ภายใต้โครงการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.พืชศาสตร์ (อ่าน 742) 
ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่๒/๒๕๖๒ (อ่าน 745) 
ต้อนรับกลุ่มเกษตรเติมสุข นำโดย อ.พีระพงษ์ สุดประเสริฐ ประธานกลุ่มเกษตรเติมสุข  (อ่าน 712) 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อที่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยกิจกรรมจะจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562  (อ่าน 699) 
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ทบทวนดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับสำนักงานคณบดี และระดับคณะ (อ่าน 710) 
โพธิสักการ พระภูบาลภูมิพล 2562 (อ่าน 710) 
โครงการพัฒนาอาชีพสู่รากแก้วชุมชน (อ่าน 712) 
จัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมเกษตร  (อ่าน 712) 
ทายปัญหาทางพืช  (อ่าน 711) 
การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ่าน 712) 
มีข้อมูลทั้งหมด  137  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    3/7

1 2 3 4 5 6 7


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.