ค้นหา:
 
 Internal Quality Audit agriculture and natural resources  ค้นหาข่าว :
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 745) 
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 739) 
รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ (SAR : Self Assessment Report) (อ่าน 915) 
มีข้อมูลทั้งหมด  3  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.