ค้นหา:
 
 OKR (Objective & Key result)  ค้นหาข่าว :
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตาม OKRs ประจำปี 2563 (อ่าน 760) 
OKR รายบุคคลของคณาจารย์ (อ่าน 750) 
OKR สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี (อ่าน 748) 
OKR สาขาวิชาประมง (อ่าน 758) 
OKR สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (อ่าน 754) 
OKR สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (อ่าน 717) 
OKR สาขาวิชาออกแบบและสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม (อ่าน 720) 
มีข้อมูลทั้งหมด  7  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.