กิจกรรมคืนชีวิตสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ
  หมวด  ข่าวประชาส้มพันธ์   วันที่ประกาศ  16-09-2562
26 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมคืนชีวิตสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ ปล่อยปลานิล 4900 ตัวสู่อ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี โดยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ ได้รับเกียรติในพิธีเปิดโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมีรองอธิการบดีและผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน ร่วมปล่อยปลานิลด้วย
ที่มา:
https://www.facebook.com/AGRI.RMUTTO/photos/pcb.2330656280358722/2330655287025488/?type=3&theaterมีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  5  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาส้มพันธ์
  แนะนำเฟสบุ๊คงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
  แนะนำเฟสบุ๊คงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ตำบล คลองปูน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง 
  โครงการรากแก้วชุมชน อบรมการสร้างตู้อบผลไม้เพื่อการเกษตร 
  คณะจัดแข่งขันทักษะสาขาวิชาต่างๆเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ 
  ประชุมหารือการจัดทำหลักสูตรใหม่ปี 2564 

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดฝึกอบรมเริ่องข้าวเพื่อสุขภาพ และพลังงานสะอาดในระบบน้ำควบคุมผ่านอินเตอร์เนตเพื่อการเกษตร
งานพรรณไม้งามอร่ามชล 2562
กิจกรรมคืนชีวิตสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ
กิจกรรมสัญจรของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.