แนะนำสาขาวิชา
  บุคลากร
  สาขาออกให้บริการชุมชน
  หลักสูตรเกษตรกลวิธาน
  สื่อการเรียนรู้
  Link หน่วยงาน
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  79
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  907
 เยี่ยมชมปีนี้ :  7,608
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  56,210
 IP :  3.236.122.9
 เริ่มนับวันที่  30 พฤศจิกายน 2559


ขอบคุณสื่อการเรียนการสอนจากทุกท่าน
เรียนและลองเล่น Arduino เบื้องต้น  โดย ครูประภาส สุวรรณเพชร
http://www.thephyllconnect.com/images/Arduino/KruPraphasArduinoBook.pdf
http://www.mediafire.com/file/ijqxjec2des8pbo/KruPraphasArduinoBookEdition1-1.pdf
 
เอกสารประกอบการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้นโดยครูทันพงษ์ ภู่รักษ
http://www.sbt.ac.th/new/sites/default/files/TNP_Unit_1.pdf
http://www.sbt.ac.th/new/sites/default/files/TNP_Unit_2.pdf
http://www.sbt.ac.th/new/sites/default/files/TNP_Unit_3.pdf
http://www.sbt.ac.th/new/sites/default/files/TNP_Unit_4.pdf
http://www.sbt.ac.th/new/sites/default/files/TNP_Unit_5.pdf
http://www.sbt.ac.th/new/sites/default/files/TNP_Unit_6.pdf
http://www.sbt.ac.th/new/sites/default/files/TNP_Unit_7.pdf
http://www.sbt.ac.th/new/sites/default/files/TNP_Unit_8.pdf
http://www.sbt.ac.th/new/sites/default/files/TNP_Unit_9.pdf
http://www.sbt.ac.th/new/sites/default/files/TNP_Unit_10.pdf
  
บทเรียน รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี (นายนพดล พุทธพฤกษ์)
บทที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์และการพัฒนาโปรแกรม
บทที่ 2 การโปรแกรมและขั้นตอนวิธี
บทที่ 3 พื้นฐานภาษาซี
บทที่ 4 การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม Code Blocks
บทที่ 5 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี
บทที่ 6 ภาษาซีสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์
บทที่ 7 ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
บทที่ 8 การสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรมภาษาซี

 
 
เอกสารประกอบการสอน วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น  รหัสวิชา 2127-2107 อ.ทันพงษ์  ภู่รักษ์
1. ความรู้เกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น
2. Arduino IDE ซอฟต์แวร์สำหรับโปรแกรมภาษา C
3. โครงสร้างโปรแกรมของ Arduino
4. ฟังก์ชั่นพื้นฐานของ Arduino และการควบคุมหลอดไฟ LED
5. ไลบรารี่โปรแกรมสำหรับ Arduino และการอ่านค่าแอนะล็อก
6. การแสดงผลด้วยจอ LCD ของ Arduino
7. การขับโหลดไฟฟ้ากระแสสูงและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกด้วย Arduino
8. การควบคุมดีซีมอเตอร์และสเตปมอเตอร์ด้วย Arduino                                     
9. การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ด้วย Arduino
10. การใช้งาน Arduino กับไอซีวัด อุณภูมิและโมดูลตรวจจับสัญญาณอินพุต
 
ผู้เรียบเรียง  :     นายเดชา  กาญวงษา
เอกสารประกอบชุดการสอน หน่วยที่  1
เอกสารประกอบชุดการสอน หน่วยที่  2
เอกสารประกอบชุดการสอน หน่วยที่  3
เอกสารประกอบชุดการสอน หน่วยที่  4
เอกสารประกอบชุดการสอน หน่วยที่  5
เอกสารประกอบชุดการสอน หน่วยที่  6
เอกสารประกอบชุดการสอน หน่วยที่  7
เอกสารประกอบชุดการสอน หน่วยที่  8
เอกสารประกอบชุดการสอน หน่วยที่  9
เอกสารประกอบชุดการสอน หน่วยที่  10
เอกสารประกอบชุดการสอน หน่วยที่  11
เอกสารประกอบชุดการสอน หน่วยที่  12
เอกสารประกอบชุดการสอน หน่วยที่  13
เอกสารประกอบชุดการสอน หน่วยที่  14
เอกสารประกอบชุดการสอน หน่วยที่  15
เอกสารประกอบชุดการสอน หน่วยที่  16
เอกสารประกอบชุดการสอน หน่วยที่  17
เอกสารประกอบชุดการสอน หน่วยที่  18
 
ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง 
http://narong.ece.engr.tu.ac.th/ei444/document/index.php
เอกสารประกอบการเรียน อฟ.444ไมโครโปรเซสเซอร์ในระบบอัตโนมัติ


 
 

หัวข้อที่


 

รายการ

เอกสาร
  เอกสารประกอบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560/2  
1 บทนำ สไลด์
  1.1 แนะนำไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ สไลด์
2 สถาปัตยกรรม ของไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR เอกสารประกอบ
  2.1 การทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR เอกสารประกอบ
  2.2 ชุดคำสั่งของ AVR pdf
3 การโปรแกรม ไมโครคอนโทรเลอร์ AVR เอกสารประกอบ
  3.1 ตัวอย่างโปรแกรมภาษา C ของ AVR เอกสารประกอบ
4 สถาปัตยกรรม Arduino เอกสารประกอบ
  4.1 ภาษา C สำหรับ Arduino เบื้องต้น 1 เอกสารประกอบ
  4.2 การทดลองที่ 1 Arduino เบื้องต้น เว็บ ePlearn
  4.3 การทดลองที่ 2 การใช้คำสั่ง AVR แท้บน Arduino และ ตัวแปร เว็บ ePlearn
     
5 การคำนวณค่าความต้านทาน เอกสารประกอบ
6 การทดลองที่ 3 การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อินพุท (สวิทช์) เอกสารประกอบ
  6.1 การทดลองที่ 4 การเชื่อมต่อกับสวิทช์สัมผัส (Touch switch) เอกสารประกอบ
7 การทดลองที่ 5 การอินเตอร์เฟส LED 7-ส่วน แบบโดยตรง เอกสารประกอบ
  7.1 สไลด์ LED 7 ส่วน mp4
  7.2 โปรแกรม เว็บ ePlearn
  7.3 คู่มือ LED 7-segment LTC4727JR datasheet
  7.4 ตำแหน่งขา led LTC4727JR รูปภาพ
  7.5 การทดลองที่ 6 การอินเตอร์เฟส LED dot matrix แบบ ใช้ไอซีควบคุม (MAX 7219) เว็บ ePlearn
  7.6 Datasheet MAX7219-MAX7221 pdf
  7.7 library max7219 zip File
8 การอินเตอร์รัพท์ เอกสารประกอบ
  8.1 การอินเตอร์รัพท์จากภายนอกของ Arduino VDO
9 เอกสารเกี่ยวกับ A/D และ D/A เอกสาร
  9.1 A2D และ D2A สไลด์
  9.2 สไลด์ ADC ของ Arduino VDO
  9.3 การทดลอง เอกสาร
10 การใช้งาน Rotary Encoder เอกสารประกอบ
  10.1 สไลด์การใช้งาน Rotary Encoder VDO
  10.2 เทคนิคการเขียนโปรแกรมตรวจสอบสัญญาณ เอกสารประกอบ
11 การใช้โปรแกรม Processing ทำเป็น GUI สำหรับ Arduino  
  11.1 การเขียนโปรแกรม Processing เอกสาร
  11.2 การเขียนโปรแกรม Processing VDO
  11.3 การเขียน Processing เชิงวัตถุ เอกสาร
  11.4 การเชื่อมต่อระหว่าง Processing กับ Arduino เอกสาร
  11.5 รูปภาพมิเตอร์ jpg
  11.6 โปรแกรม button_event_4.zip ไฟล์
  11.7 โปรแกรมตัวอย่างการเปลี่ยนรูปเมื่อ mouse over ไฟล์
12 การสื่อสารแบบอนุกรม เอกสารประกอบ
  12.1 การ Interrupt จากการสื่อสารแบบอนุกรม VDO
13 การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino กับ Digital Thermometer เอกสาร
  13.1 DS1820 1–WireTM Digital Thermometer Datasheet
14 การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านทาง Bluetooth การทดลอง
  14.1 ตัวอย่างโปรแกรม โปรแกรม
  -------------------------------------------------------------  
15 The Internet of Things (IoT)  
  15.1 Introduction to the ESP8266 WiFi Module และ NodeMCU เอกสาร
     
  15.2 การติดตั้ง Arduino IDE สำหรับ NodeMCU ESP8266 เอกสาร
  15.3 ทดสอบผลการติดตั้ง เอกสาร
  15.4 การทดลองที่ 1 ทดสอบการใช้พอร์ท เอกสาร
  15.5 การทดลองที่ 2 ทดสอบการติดต่อกับระบบเน็ตเวิร์คและการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ เอกสาร
  15.6 การทดลองที่ 3 การควบคุมอุปกรณ์ผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ เอกสาร
  15.7 การใช้งาน DHT11 Humitdity and Temperature Sensor กับ NodeMCU โดยการใช้ Arduino IDE เอกสาร
     
  - ไลบรารี่สำหรับ dht11 rar
     
16 การเทียบเวลามาตรฐาน NTP pdf
  - ไลบรารี่สำหรับ Time zip
17 บันทึกข้อมูลเก็บลง Thingspeak ด้วย ESP8266 Node MCU เอกสาร
  - โปรแกรม zip
  - เว็บไซด์ ThingSpeak
18 การควบคุมอุปกรณ์โดยผ่าน แอป Blynk pdf
  - เว็บไซด์ Blynk
19 การใช้งาน IFTTT ด้วย NodeMCU โดยการใช้ Arduino IDE pdf
  - เว็บไซด์ IFTTT
20 Server Control  
  ตัวอย่างโปรแกรม HTML zip file
  ตัวอย่างโปรแกรม ESP8266 nodeMCU web server control 2560 Program(.ino)
21 ตัวอย่างโปรแกรม ESP8266 nodeMCU into an access point (AP) Program(.ino)
  ตัวอย่างโปรแกรม ESP8266 nodeMCU AP and web server control แบบที่ 1 Program(.ino)
     
  ตัวอย่างโปรแกรม ESP8266 nodeMCU AP and web server control แบบที่ 2 Program(.ino)
     
22 Server Control 2  
     
  การควบคุม LED 2 ดวง ผ่านทางเว็บ เว็บเบราว์เซอร์ pdf
  ตัวอย่างโปรแกรม esp_web_server_control.ino Program(.ino)
23 การใช้งาน ADC บน ESP 8266  
  ตัวอย่างโปรแกรม ESP8266 nodeMCU อ่านค่า ADC แล้วส่งออก Serial Monitor Program(.ino)
     
24 การอ่านค่า อนาล็อกแล้วส่งออกทางหน้าเว็บ pdf
  ตัวอย่างโปรแกรม ESP8266 nodeMCU อ่านค่า ADC แล้วส่งออกทาง server Program(.ino)
  ตัวอย่างโปรแกรม ESP8266 nodeMCU อ่านค่า ADC แล้วส่งออกทาง server แบบ AP Program(.ino)
     
25 การสร้างหน้าเว็บที่เป็นภาพด้วย esp8266 pdf
  โปรแกรม index.html แบบ zip zip File
  รูปภาพ jpg file
  ตัวอย่างโปรแกรมให้ ESP8266 nodeMCU สร้างเว็บที่มีภาพ Program(.ino)
  ตัวอย่างโปรแกรมให้ ESP8266 nodeMCU สร้างเว็บที่มีภาพแบบ AP Program(.ino)
     
   เว็บ Arduino web
2 arduino atmega168 pin mapping png
3 เว็บตัวอย่าง arduino บน ePlearn web
4 เว็บ Processing web
5 เว็บตัวอย่าง processing บน ePlearn web
6 รูปภาพมิเตอร์แบบเข็ม jpg
7 รูปภาพสวิทช์และหลอดไฟ zip
8 รูปภาพตำแหน่งขาของ ESP8266 Nodemcu  
     
9 รูปภาพตำแหน่ง LED บนบอร์ด ESP8266 Nodemcu  
     
10 lib จาก ESP8266WebServer.cpp www
  The ESP8266WiFi.h library www
  คำอธิบายเกี่ยวกับฟังก์ชั่นของ ESP8266WiFi.h library www
     
  Datasheet  
1. atmega48_88_168.pdf pdf
2. Datasheet ของ DHT11 pdf
     

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดฝึกอบรมเริ่องข้าวเพื่อสุขภาพ และพลังงานสะอาดในระบบน้ำควบคุมผ่านอินเตอร์เนตเพื่อการเกษตร
งานพรรณไม้งามอร่ามชล 2562
กิจกรรมคืนชีวิตสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ
กิจกรรมสัญจรของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.