แนะนำสาขาวิชา
  บุคลากร
  สาขาออกให้บริการชุมชน
  หลักสูตรเกษตรกลวิธาน
  สื่อการเรียนรู้
  Link หน่วยงาน
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  84
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  912
 เยี่ยมชมปีนี้ :  7,613
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  56,215
 IP :  3.236.122.9
 เริ่มนับวันที่  30 พฤศจิกายน 2559

  เอกสารคำสอน วิชาไฟฟ้ากำลังและการควบคุม ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

วันที่

ไฟล์เอกสาร

1

โรงไฟฟ้าชนิดต่างๆ

01/07/62

บทที่1 สมบูรณ์

2

ระบบสายส่งไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า

24/07/62

บทที่2 สมบูรณ์

3

แผงควบคุมระบบไฟฟ้าและการคำนวณสายไฟฟ้

 

 

4

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ

 

 

5

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและหลักการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

 

 

6

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส

 

 

7

วงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส

 

 

8

สอบกลางภาค

 

 

9

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส

 

 

10

วงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส

 

 

11

วงจรควบคุมมอเตอร์แบบอินเวอร์เตอร์และการต่อใช้งาน

 

 

12

ความรู้เบื้องต้นของระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้PLC Mitsubishi

 

 

13

การต่อวงจรใช้งานและการเขียนโปรแกรมPLC Mitsubishi สำหรับควบคุมมอเตอร์

 

 

14

กำลังงานไฟฟ้าและเพาเวอร์แฟคเตอร์

 

 

15

การปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์

 

 

16

เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า ระบบสายดิน

 

 

17

สอบปลายภาค

 

 

http://www.retc.ac.th/v3/kru_pitoon/1/8.docxhttp://www.retc.ac.th/v3/kru_pitoon/1/7.docx

เว็บไซต์แนะนำ
https://blog.rmutl.ac.th/montri/old/
https://blog.rmutl.ac.th/montri/old/ee/04212209/04212209.htm

http://motor.lpc.rmutl.ac.th/remote-control.html
http://202.129.59.73/tn/motor10-52/

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

http://www.retc.ac.th/v3/kru_pitoon/1/1.docx
http://www.retc.ac.th/v3/kru_pitoon/1/2.docx
http://www.retc.ac.th/v3/kru_pitoon/1/3.docx
http://www.retc.ac.th/v3/kru_pitoon/1/4.docx
http://www.retc.ac.th/v3/kru_pitoon/1/5.docx
http://www.retc.ac.th/v3/kru_pitoon/1/6.docx
http://www.retc.ac.th/v3/kru_pitoon/1/7.docx
http://www.retc.ac.th/v3/kru_pitoon/1/8.docx
http://www.retc.ac.th/v3/kru_pitoon/1/9.docx
http://www.retc.ac.th/v3/kru_pitoon/1/10.docx
http://www.retc.ac.th/v3/kru_pitoon/1/11.docx
http://www.retc.ac.th/v3/kru_pitoon/1/12.docx
http://www.retc.ac.th/v3/kru_pitoon/1/13.doc


เอกสาร PLC Mitsubishi 
https://www.mitsubishielectric.com/fa/assist/satellite/data/jy997d57401c.pdf

https://drive.google.com/uc?id=0B0UNb2u53WF1Q0lVcEpxc21NNFU&export=download

อกสาร Power Factor

https://blog.rmutl.ac.th/montri/assets/ee14.pdf
http://www.sqdgroups.com/wp-content/uploads/2017/03/P.FCorrectionLinearNew.pdf
http://www.itm.co.th/download/literature/Capacitor_and_Harmonics_Part24.pdf
http://www2.dede.go.th/bhrd/old/Download/file_handbook/Pre_Fac/Fac_6.pdf
http://irrigation.rid.go.th/rid8/communication/royal_coin/electrical/pdf-document/pf_correct1.pdf

อกสาร ระบบการต่อสายลงดิน
https://blog.rmutl.ac.th/montri/old/ee/04210436Design/006.pdf
http://sar.udontech.ac.th/44/public/files/1520750992_f4fae282e790b3d81b7e6041f6b9d2cc.pdf
https://eit.or.th/paperseminar/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%204%20N1%20N5000.pdf
http://www.clef-audio.com/pic/correct_grounding.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=C_ZDRqp3xTc
https://www.youtube.com/watch?v=l0LefH0Gfxo
 

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดฝึกอบรมเริ่องข้าวเพื่อสุขภาพ และพลังงานสะอาดในระบบน้ำควบคุมผ่านอินเตอร์เนตเพื่อการเกษตร
งานพรรณไม้งามอร่ามชล 2562
กิจกรรมคืนชีวิตสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ
กิจกรรมสัญจรของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.