แนะนำสาขาวิชา
  บุคลากร
  สาขาออกให้บริการชุมชน
  หลักสูตรเกษตรกลวิธาน
  สื่อการเรียนรู้
  Link หน่วยงาน
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  83
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  911
 เยี่ยมชมปีนี้ :  7,612
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  56,214
 IP :  3.236.122.9
 เริ่มนับวันที่  30 พฤศจิกายน 2559
คู่มือการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ
https://www.royalnourish.com/14769571/คู่มือการเลี้ยงสุกร
https://www.royalnourish.com/14769541/คู่มือการเลี้ยงสัตว์ปีก
http://www.as.mju.ac.th/E-Book/t_prapakorn/%E0%B8%AA%E0%B8%A8241/
 2/2/2011 10:31 AM       161619 การเลี้ยงนกกระทา.pdf
  2/2/2011 10:31 AM       204961 การเลี้ยงเป็ด.pdf
  2/2/2011 10:31 AM       226636 การเลี้ยงและการจัดการไก่กระทง.pdf
  2/2/2011 10:31 AM        93871 การเลี้ยงและการจัดการไก่ตอน.pdf
  2/2/2011 10:31 AM       209544 การเลี้ยงและการจัดการไก่พ่อแม่พันธุ์.pdf
 8/20/2012 10:25 AM       253189 การเลี้ยงและการจัดการไก่ไขระยะไก่รุ่น.pdf
  2/2/2011 10:31 AM       125909 การเลี้ยงและการจัดการไก่ไข่บนกรง.pdf
 6/12/2017  3:08 PM       595510 บทที่ 1 กำเนิดและวิวัฒนาการของสัตว์ปีก ปรับปรุง 60.pdf
 6/25/2019  9:13 AM      3054332 บทที่ 1 กำเนิดและวิวัฒนาการของสัตว์ปีก ปรับปรุง_62.pdf
 6/12/2017  3:08 PM       226921 บทที่ 10 การเลี้ยงเป็ด ปรับปรุง 2560.pdf
 6/12/2017  3:08 PM       160436 บทที่ 11 การเลี้ยงนกกระทา ปรับปรุง 2560.pdf
 6/12/2017  3:09 PM       123179 บทที่ 13 การบันทึกข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ปีก ปรับปรุง 2560.pdf
 6/12/2017  3:08 PM      1969676 บทที่ 2 กายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว์ปีก ปรับปรุง 60.pdf
 6/12/2017  3:08 PM       263902 บทที่ 3 พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีก ปรับปรุง 2560.pdf
 6/12/2017  3:08 PM       664359 บทที่ 4 โรงเรือนและอุปกรณ์สัตว์ปีก ปรับปรุง 2560.pdf
 6/12/2017  3:08 PM       243441 บทที่ 5 การฟักไข่ ปรับปรุง 2560-2.pdf
 6/12/2017  3:08 PM       229917 บทที่ 6 อาหารและการให้อาหาร ปรับปรุง 2560.pdf
 6/12/2017  3:08 PM       275885 บทที่ 7 การเลี้ยงและการจัดการไก่กระทง ปรับปรุง 2560.pdf
 6/12/2017  3:08 PM       274887 บทที่ 7 การเลี้ยงไก่กระทง ปรับปรุง 2560.pdf
 6/12/2017  3:08 PM       327670 บทที่ 8 การเลี้ยงไก่ไข่ ปรับปรุง 2560.pdf
  9/6/2017 11:47 AM       307876 บทที่-12-การเลี้ยงไก่พื้นเมือง.pdf
  9/6/2017 11:47 AM       227626 บทที่-13-การเลี้ยงสัตว์ปีกในระบบอินทรีย์-ปรับปรุง-2560.pdf
  9/6/2017 11:47 AM       248490 บทที่-9-การเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์-ปรับปรุง-2560-1.pdf
 6/12/2017  3:09 PM      1204275 บทที่่ 12 โรคและการป้องกัน ปรับปรุง 2560.pdf
  2/2/2011 10:31 AM      1081465 โรคและการป้องกัน.pdf
http://www.seekun.net/

 
 
วีดีโอภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู / ไก่ / เป็ด / โค / แพะ / แกะ / EM. e-book / รายวิชา แผนกวิชาสัตวศาสตร์  
- การผสมเทียมโค / สสวท.- การผสมเทียมโค / ม.เกษตรศาสตร์- การรีดน้ำเชื้อโค / สสวท.
- ฝึกอบรมการผสมเทียมโค /มก. กำแพงแสน-การผสมเทียมสุกร / หมูยโสด็อทเน็ต- การรีดน้ำเชื้อสุกร / อุดมศักดิ์ แก้วจันทร์วงศ์
- การผสมเทียม / ปวส. / พงษ์เทพ / วษท.ยโสธร
- การผสมเทียม / ปวส. / สีกุน
- กายวิภาคและสรีรฯ / ปวส. / อ.,สมปอง ม.แม่โจ้
- ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ / pdf. / ปวส. /สีกุน
 
- การผสมเทียมไก่1 / ณัฐชารวีร์ ถิ่นโพธิ์ทองแท้
- การผสมเทียมไก่2 / ณัฐชารวีร์ ถิ่นโพธิ์ทองแท้
- การผสมเทียมไก่ชน / ไก่ชนออนไลน์
- การรีดน้ำเชื้อไก่ / Ruksit Sarimarn
- หลักการเลี้ยงสัตว์ / ปวช./ สมชาย/ภาวนา/ สีกุน
- หลักการเลี้ยงสัตว์ / ปวส./ สมชาย/ภาวนา / สีกุน
- หลักสัตวศาสตร์ / ดร.สุวรรณา / ม.รามคำแหง
- หลักการเลี้ยงสัตว์ / สมชายศรีพูล / มรภ.นครสวรรค์
- หลักการเกษตร / ปวช. / วรทัศน์ / สีกุน
 
- การตอนโค / ชยุต ดงปาลีธรรม์
- การตอนสุกร / Aumsama Foto

- การแข่งตอนสุกรใหญ่ / ม.เกษตรศาสตร์
- การแข่งตอนสุกรใหญ่ / ม.ขอนแก่น
- การตอนแพะ / Capacity Building Grant
- โภชนศาสตร์สัตว์1 / 2 / ปวส. / ดร.ทองเลียน/ แม่โจ้
- โภชนศาสตร์สัตว์ / ปวส. / สีกุน

- โภชนะศาสตร์สัตว์ปีก / ผศ.ดร.ประภากร / ม.แม่โจ้
- อาหาร-ให้อาหารสัตว์ / อ.ธาตรี / มรภ.นครสวรรค์
- การเลี้ยงแพะ-แกะ / ปวช. / สีกุน
- การเลี้ยงแพะ / สพ.ญ. หนึ่งนุช / รามคำแหง
 
- การเลี้ยงหมูหลุม / สถานีวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
- หมูหลุมอินทรีย์ / แม่โจ้- เลี้ยงหมูอย่างไรไม่รู้จน / ฉัตรี แก้วอุดร
- ฟาร์มหมูอินทรีย์ / MGR online- อาหารหมูหลุมอินทรีย์หมัก / รักบ้านเกิดด็อทคอม- อาหารหมูหลุมอินทรีย์ต้ม / รักบ้านเกิดด็อทคอม
- การเลี้ยงกระต่าย / ปวช. / กณิกนันท์ , สีกุน- การเลี้ยงโคเนื้อ / ปวช. /สีกุน
- การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง / ดร.พัตราภรณ์ / มก
- การเลี้ยงโคนม / ธันวา/มรภ.นครสวรรค์
 
- การเลี้ยงไก่พื้นเมือง / กรมปศุสัตว์- การเลี้ยงไก่พื้นเมือง ประดู่หางดำ / เกษตรไอดอล
- การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ / สปริงนิวส์ทีวี
- สูตรอาหารไก่เนื้ออินทรีย์ / Hipster Slow Life
ทักษะสุกร / ปวช. / อ.สำราญ สมโลก
.- การทำฟาร์มสุกร /ปวส. / ดร.สุวรรณา / รามคำแหง
- การเลี้ยงสุกร / ปวช. / สีกุน
- การเลี้ยงสุกรพันธุ์ / ปวช. / สีกุน
- การจัดการฟาร์มสุกร/ปวส. / ดร.สุทัศน์ /ม.แม่โจ้
 
- อาหารเอนกประสงค์สูตรประหยัด / รักษ์บ้านเกิดด็อทคอม
- แกลบปากท่อบำรุดเป็ดไข่ / รักบ้านเกิดด็อทคอม
- การเลี้ยงเป็ด / กรมปศุสัตว์
- การเลี้ยงเป็ดแบบประหยัด / เบียร์เกษตร
- จากโปรแกรมเมอร์มาเลี้ยงเป็ดไข่ / forever cute
การผลิตสุกรพันธุ์ / ปวส. / สีกุน
- คู่มือการเลี้ยงสุกร / เอกสารแจกของกรมปศุสัตว์

- คู่มือการเลี้ยงสุกรพ่อแม่พันธุ์ / เอกสารแจกเบทาโกร
- คู่มือการเลี้ยงสุกรทดแทน / เอกสารแจกเบทาโกร
 
- การเลี้ยงโคเนื้อ / กรมปศุสัตว์- อาหารข้นโคขุนชุมพร / รักบ้านเกิดด็อทคอม
-งานวิจัยการเลี้ยงโคเนื้อในจ.สุราษฎร์ธานี / รศ.ดร.โอภาส พิมพา- การทำอาหารเลี้ยงโคเนื้อจากต้นกล้วย / Che & Chef
- คู่มือการอนุบาลสุกร-ขุน / เอกสารแจกเบทาโกร- โรคสุกร / สพญ. ภาวิณี / ม.เกษตรศาสตร์
- โรคสุกร / เบทาโกร

- โรคสัตว์สู่คน / สัตวแพทย์หญิงทัศนีย์  ไหลมา
 
- วิธีเลือกซื้อวัว / Master bie
- อย่าซื้อวัวซี่โครงยุบ / Master bie
- อย่าซื้อวัวสะดือจุ่น / Master bie- วัวที่ไม่ควรซื้อมาเลี้ยง / E san บ้านเฮา
- ยาปฏิชีวนะ / อ.กำธร
- คู่มือการให้วัคซีนสัตว์ / กรมปศุสัตว์
 
- วัวเป็นหมันดูได้อย่างไร / Master bie
- ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสัตว์ / กรมปศุสัตว์
- หลักพันธุศาสตร์ / รศ.ดร. กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ / ม.ธรรมศาสตร์
- หลักพันธุศาสตร์ / อ.เกรียงศักดิ์ ทาสิทธิ์ / เกษตรโคราช
- หลักพันธุศาสตร์ / อ.สุภาไลย ไชยสุต / รามคำแหง
- หลักพันธุศาสตร์ / อ.สุนันท์ กุลมาตย์ / เกษตรตรัง   
- หลักพันธุศาสตร์ / อ.สีกุน นุชชา / เกษตรตรัง
 
- การเลี้ยงแพะอินทรีย์ / khongkwan
- การเลี้ยงแพะ / กรมปศุสัตว์

- การเลี้ยงแกะเพิ่มรายได้ / สวท.กาญจนบุรี- การใช้ขี้เค้กปาล์มเลี้ยงแพะ / รักบ้านเกิดด็อทคอม- หยวกกล้วยเลี้ยงแพะ / รักบ้านเกิดด็อทคอม
- หลักพันธุศาสตร์ 1 / อ. เอกฤทธิ์ วีระพันธุ์ ร.ร.กวดวิชายูเรก้า
- หลักพันธุศาสตร์ 2 /
- หลักพันธุศาสตร์ 3 /
- หลักพันธุศาสตร์ 4 /
 
- ประโยชนและวิธีใช้์จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง / ปกรณ์ บัวแย้ม
- จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทำง่ายประโยชน์เยอะ / บ้านสร้างสุข
- การทำน้ำหมักอีเอ็มแบบเก่า / ม.เกษตรศษสตร์
- พันธุศาสตร์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ / ผศ.ดร.นลินี อิ่มบุญตา / จุฬาลงกรฯ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ / ไบโอเทค
 
- ต่อมไร้ท่อ / โดยทีมหมอ BIOSOLVE- ระบบต่อมไร้ท่อ / พัชรัตน์ ควบพิมาย / รร.บางละมุงพิทยา - อาชีวอนามัยในการประกอบอาชีพ / ปวช. / สีกุน  
- การจัดการทั่วไปเกี่ยวกับปศุสัตว์ / ศ.น.สพ.ดร.บุญฤทธิ์ ทองทรง - การเลี้ยงโคเนื้อ / สุนันท์
- การเลี้ยงไก่อีแวป / สีกุน นุชชา
- การเลี้ยงไก่พื้นเมือง / ปวช. / สีกุนและคณะ
- สิ่งแวดล้อมในฟาร์มสัตว์เลี้ยง / ปวส. / นิภาดา สีกุน และประสิทธิ์
 
- การคัดเลือกโคนม / สสวท.- การปรับปรุงพันธุ์ไก่ / ม.ขอนแก่น- การปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ / ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน- การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์สุกร / กรมปศุสัตว์    
 
 
  วงจรควบคุมมอเตอร์ที่ใช้ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
www.g-tech.ac.th/vdo/moterdoc/มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ/บทที่%202%20การควบคุมมอเตอร์.pdf
http://qa.itech.snru.ac.th/UserFiles/File/โครงการฝึกอบรมเทคนิคการตรวจซ่อมและบำรุงรักษาระบบปั้มน้ำประปาเบื้องต้น/บทที่%202.pdf
http://kromchol.rid.go.th/ome/ee/2556/pdf/File1478.pdf
 

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดฝึกอบรมเริ่องข้าวเพื่อสุขภาพ และพลังงานสะอาดในระบบน้ำควบคุมผ่านอินเตอร์เนตเพื่อการเกษตร
งานพรรณไม้งามอร่ามชล 2562
กิจกรรมคืนชีวิตสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ
กิจกรรมสัญจรของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.