ข่าวประชาส้มพันธ์  ค้นหาข่าว :
แนะนำเฟสบุ๊คงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี (อ่าน 26) 
แนะนำเฟสบุ๊คงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ตำบล คลองปูน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง (อ่าน 26) 
โครงการรากแก้วชุมชน อบรมการสร้างตู้อบผลไม้เพื่อการเกษตร (อ่าน 23) 
คณะจัดแข่งขันทักษะสาขาวิชาต่างๆเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ (อ่าน 27) 
ประชุมหารือการจัดทำหลักสูตรใหม่ปี 2564 (อ่าน 23) 
สาขาวิชาจัดฝึกอบรมสางเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 2564 (อ่าน 20) 
สาขาวิชาจัดทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 5 รูป  (อ่าน 19) 
เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 43) 
พิธีลงนาม บันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับวิทยาลัยเทคนิคบางแสน  (อ่าน 50) 
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดฝึกอบรมเริ่องข้าวเพื่อสุขภาพ และพลังงานสะอาดในระบบน้ำควบคุมผ่านอินเตอร์เนตเพื่อการเกษตร (อ่าน 293) 
สาขาวิชาจัดอบรมบริการวิชาการเรื่องการเพิ่มผลิตภาพการสีข้าวและการแปรงรูป (อ่าน 116) 
QR_CODE สำหรับเข้าพื้นที่ (อ่าน 130) 
แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี 63 (อ่าน 215) 
ขอเชิญเข้าร่วมนิทรรศการ ระบบพลังงานสะอาดเพื่อการให้น้ำทางการเกษตร (อ่าน 144) 
ขอเชิญร่วมงานงานเกษตรบางพระแฟร์ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562  (อ่าน 159) 
ใบสมัครการแข่งขันโครงการนวัตกรรมชุมชน (PDF) (อ่าน 134) 
ขอเชิญร่วมการแข่งขันโครงการนวัตกรรมชุมชน (อ่าน 138) 
งานพรรณไม้งามอร่ามชล 2562  (อ่าน 498) 
กิจกรรมคืนชีวิตสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ  (อ่าน 581) 
กิจกรรมสัญจรของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  (อ่าน 510) 
มีข้อมูลทั้งหมด  24  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดฝึกอบรมเริ่องข้าวเพื่อสุขภาพ และพลังงานสะอาดในระบบน้ำควบคุมผ่านอินเตอร์เนตเพื่อการเกษตร
งานพรรณไม้งามอร่ามชล 2562
กิจกรรมคืนชีวิตสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ
กิจกรรมสัญจรของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.