ข่าวประชาส้มพันธ์  ค้นหาข่าว :
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาทางคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติและผู้รับจ้างงานได้ลงพื้นที่พร้อมกับทีมข่าว “ข่าวราดแกง ;สำนักข่าวไทย“ เพื่อสัมภาษณ์ผู้ใหญ่ตี๊ดในการผลิตขนุนทอดสูญญากาศ หมู่2 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง  (อ่าน 24) 
U2T กิจกรรมอบรมการเพาะปลูกผักสลัด ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ติดตามรับชมได้ที่ลิ้ง : https://youtu.be/Cl_lT98wwco โครงการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าใหม่ของพืชเศรษฐกิจ (อ่าน 18) 
U2T การผสมดินเพื่อปลูกผักสลัด by พี่นุ U2T คลองกิ่ว วีดิโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปลูกผักสลัดของชาว U2T ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี (อ่าน 20) 
“U2T HACKATHON to คลองกิ่ว”กิจกรรมซ่อมเครื่องทอผ้า และทำอาหารเสริมโคกระบือ (อ่าน 16) 
U2T การอบรมระบบน้ำอัติโนมัติ ผ่านแอพพลิเคชั่น SmartLife รับชมผ่านYoutube : https://youtu.be/v60D2ZQuEXw (อ่าน 25) 
Welcome to คลองปูน ปู๊นปู๊น By คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ แชร์วิดีโอจากเพลย์ลิสต์ สกู๊ป “ศาสตร์ ปัน สุข“ 27 มิถุนายน เวลา 14:05 น. ·  (อ่าน 18) 
แนะนำเฟสบุ๊คงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี (อ่าน 55) 
แนะนำเฟสบุ๊คงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ตำบล คลองปูน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง (อ่าน 47) 
โครงการรากแก้วชุมชน อบรมการสร้างตู้อบผลไม้เพื่อการเกษตร (อ่าน 43) 
คณะจัดแข่งขันทักษะสาขาวิชาต่างๆเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ (อ่าน 49) 
ประชุมหารือการจัดทำหลักสูตรใหม่ปี 2564 (อ่าน 48) 
สาขาวิชาจัดฝึกอบรมสางเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 2564 (อ่าน 38) 
สาขาวิชาจัดทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 5 รูป  (อ่าน 39) 
เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 63) 
พิธีลงนาม บันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับวิทยาลัยเทคนิคบางแสน  (อ่าน 77) 
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดฝึกอบรมเริ่องข้าวเพื่อสุขภาพ และพลังงานสะอาดในระบบน้ำควบคุมผ่านอินเตอร์เนตเพื่อการเกษตร (อ่าน 361) 
สาขาวิชาจัดอบรมบริการวิชาการเรื่องการเพิ่มผลิตภาพการสีข้าวและการแปรงรูป (อ่าน 134) 
QR_CODE สำหรับเข้าพื้นที่ (อ่าน 151) 
แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี 63 (อ่าน 237) 
ขอเชิญเข้าร่วมนิทรรศการ ระบบพลังงานสะอาดเพื่อการให้น้ำทางการเกษตร (อ่าน 165) 
มีข้อมูลทั้งหมด  30  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2
     เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาทางคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติและผู้รับจ้างงานได้ลงพื้นที่พร้อมกับทีมข่าว “ข่าวราดแกง ;สำนักข่าวไทย“ เพื่อสัมภาษณ์ผู้ใหญ่ตี๊ดในการผลิตขนุนทอดสูญญากาศ หมู่2 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง
     

     U2T กิจกรรมอบรมการเพาะปลูกผักสลัด ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ติดตามรับชมได้ที่ลิ้ง : https://youtu.be/Cl_lT98wwco โครงการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าใหม่ของพืชเศรษฐกิจ
     

     U2T การผสมดินเพื่อปลูกผักสลัด by พี่นุ U2T คลองกิ่ว วีดิโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปลูกผักสลัดของชาว U2T ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
     


สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดฝึกอบรมเริ่องข้าวเพื่อสุขภาพ และพลังงานสะอาดในระบบน้ำควบคุมผ่านอินเตอร์เนตเพื่อการเกษตร
งานพรรณไม้งามอร่ามชล 2562
กิจกรรมคืนชีวิตสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ
กิจกรรมสัญจรของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.