สัตวศาสตร์ ทำบุญสาขา
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  13-05-2564

มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  46  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าเยี่ยมชมฟาร์มกระบือภายใต้โครงการกระบือแปลงใหญ่ 
     เรียนสัตวบาล ต้องเลี้ยงไก่เนื้อ ในวิชาการผลิตสัตว์ปีก
     วิชาการผลิตสัตว์ปีกต้องเลี้ยงไก่เนื้อตั้งแต่แรกเกิด ไปจนถึงชำแหละ และทำอาหาร วึ่งนักศึกษาทุกคนในวิชานี้ต้องทำเป็น และสามารถประยุกต์ได้ เพื่อเก็บข้อมูล

     นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าเยี่ยมชมฟาร์มกระบือภายใต้โครงการกระบือแปลงใหญ่
     นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าเยี่ยมชมฟาร์มกระบือภายใต้โครงการกระบือแปลงใหญ่ วันที่ 6 มีนาคม 2564

     6 มีค 64 นักศึกษา และ อาจารย์เข้าเยี่ยมชม สหกรณ์โคนม บ้านบึง ชลบุรี ได้รับรับการต้อนรับอย่างดีจาก คุณกฤชสฤษฎ์ ปิดดามาตา ผู้จัดการสหกรณ์โคนมบ้านบึง ชลบุรี
     6 มีค 64 นักศึกษา และ อาจารย์เข้าเยี่ยมชม สหกรณ์โคนม บ้านบึง ชลบุรี ได้รับรับการต้อนรับอย่างดีจาก คุณกฤชสฤษฎ์ ปิดดามาตา ผู้จัดการสหกรณ์โคนมบ้านบึง ชลบุรี

     น้องๆ ป5-ม3 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมชมฟาร์มและขอศึกษาวิชาสัตวศาสตร์เบี้ยงต้น
     

     การนำเสนอข้อมูลงานวิจัยในวิชาสัมมนา
     นักศึกษาสัตวศาสตร์ทกคนจะต้องนำเสนอ ข้อมูลงานวิจัยที่รวบรวมมา ในวิชาสัมนาก่อนจบการศึกษาทุกคน


เรียนสัตวบาล ต้องเลี้ยงไก่เนื้อ ในวิชาการผลิตสัตว์ปีก
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าเยี่ยมชมฟาร์มกระบือภายใต้โครงการกระบือแปลงใหญ่
6 มีค 64 นักศึกษา และ อาจารย์เข้าเยี่ยมชม สหกรณ์โคนม บ้านบึง ชลบุรี ได้รับรับการต้อนรับอย่างดีจาก คุณกฤชสฤษฎ์ ปิดดามาตา ผู้จัดการสหกรณ์โคนมบ้านบึง ชลบุรี
น้องๆ ป5-ม3 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมชมฟาร์มและขอศึกษาวิชาสัตวศาสตร์เบี้ยงต้น
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.