เจ้าหน้าที่
นางสาวภัทราภรณ์ แสงสุข
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการและงานสารบรรณ
  ส่วนราชการ : สำนักงานสาขา
นางสาวจำนงค์ พิมขาว
  ตำแหน่ง : แม่บ้านประจำสาขาวิชาและดูแลอาคารแปรรูปนมและผลิตภัณฑ์นม
  ส่วนราชการ : สำนักงานสาขา
นางต้อย สุรคำ
  ตำแหน่ง : แม่บ้านประจำสาขาวิชา
  ส่วนราชการ : สำนักงานสาขา
มีข้อมูลทั้งหมด  3  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
     เยี่ยมชมฟาร์มสัตวศาสตร์
     สัตวบาลผู้เชี่ยวชาญงานสัตว์ ฝึกอะไรกันบ้าง ตามมาดู

     แข่งขันกีฬาภายในคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ “ดอกหญ้าเกมส์“
     

     นักศึกษาสัตวศาสตร์ ร่วมแรงสามัคคีดำนา 22. สิงหาคม 2563
     นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมดำนา ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ณ แปลงนา มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บางพระ ชลบุรี


นักศึกษาสัตวศาสตร์ ร่วมแรงสามัคคีดำนา 22. สิงหาคม 2563
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.