ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 ประชุมโครงการงานฟาร์ม (เข้าชม : 84) 
 งานสัตว์น้ำไทย ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ จังหวัดฉะเชิงเทรา (เข้าชม : 111) 
 การเลี้ยงไส้เดือนเพื่องานด้านเกษตรและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (เข้าชม : 109) 
 การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสาหร่ายแบบผลผลิตสูง (เข้าชม : 119) 
 กรมประมง (เข้าชม : 97) 
 กุ้งปลอดยา (เข้าชม : 99) 
 ผลงานการผลิตมูลไส้เดือนของนักศึกษา (เข้าชม : 95) 
 แนะแนวหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (เข้าชม : 111) 
 โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ (เข้าชม : 109) 
 บริการวิชาการ การจัดตู้ปลาผสมผสาน (เข้าชม : 111) 
 พิธีปิดกีฬาดอกหญ้าเกมส์ ครั้งที่ 15 (เข้าชม : 105) 
 พรรณไม้งามอร่ามชล (เข้าชม : 83) 
 งานเกษียณ ประจำปี 2563 (เข้าชม : 113) 
 นักศึกษาสาขาวิชาประมงเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ เกษตรราชมงคลครั้งที่ 5 ณ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  (เข้าชม : 259) 
มีข้อมูลทั้งหมด  14  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
     ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียนปีการศึกษา2564
     

     ประชุมโครงการงานฟาร์ม
     หัวหน้าสาขาวิชาประมง ผศ.ดร.จันทร์พิมพ์ กังพานิช หัวหน้างานฟาร์ม ผศ.ศิริวรรณ คิดประเสริฐ อ.ชนัดดา เกษมโชติช่วง และเจ้าหน้าที่งานฟาร์มของประมงเข้าร่วมประชุมหารือ โครงการงานฟาร์มเพื่อหารายได้ และเพื่อการเรียนการสอนของสาขาวิชาประมง

     งานสัตว์น้ำไทย ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ จังหวัดฉะเชิงเทรา
     ผศ.ดร.จันทร์พิมพ์ กังพานิช คณะอาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดงานและได้ร่วมจัดแสดงผลงานทางวิชาการสัตว์น้ำไทย ณ โรงแรมซันไรส์ลากูน จ.ฉะเชิงเทรา

     การเลี้ยงไส้เดือนเพื่องานด้านเกษตรและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
     มีนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ในการทำปัญหาพิเศษ และงานวิจัย มีนักศึกษา จากหลากหลายสาขาวิชา เช่น สาขาวิชา สัตวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน รวมทั้งนักศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์

     การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสาหร่ายแบบผลผลิตสูง
     เป็นโครงการวิจัยด้านการพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสาหร่ายแบบผลผลิตสูงต้นทุนต่ำ เพื่อเป็นแหล่งอาหารเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ โดย อ.ดร.วราทิตย์ ดลสุจิต และให้นักศึกษาสาขาวิชาประมงได้มีส่วนร่วมในการทำปัญหาพิเศษ


ประชุมโครงการงานฟาร์ม
งานสัตว์น้ำไทย ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ จังหวัดฉะเชิงเทรา
การเลี้ยงไส้เดือนเพื่องานด้านเกษตรและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสาหร่ายแบบผลผลิตสูง
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาประมง
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.