ผลงานวิจัย
  แนะนำสาขาวิชา
  บุคลากร
  โครงการและงานวิจัย
  กิจการนักศึกษา
  Link หน่วยงาน
  ข่าวรับสมัครงาน มทร.ตอ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  18
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  359
 เยี่ยมชมปีนี้ :  4,422
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  75,434
 IP :  44.192.70.216
 เริ่มนับวันที่  30 พฤศจิกายน 2559

         สาขาวิชาประมงหรือแต่เดิมคือภาควิชาประมง ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 โดยได้เริ่มเปิดหลักสูตร วท.บ. (สัตว์ศาสตร์) วิชารองประมงขึ้น ซึ่งในขณะนั้นได้สังกัดอยู่กับสาขาสัตวศาสตร์ หรือภาควิชาสัตวศาสตร์ในสมัยนั้น จากนั้นปี พ.ศ. 2529ได้เปิดสอนหลักสูตร วท.บ. (สัตวศาสตร์-ประมง) ซึ่งทั้ง 2หลักสูตรเปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปว.ส) เข้าศึกษาต่ออีก   2 ปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 ได้เปิดสอนหลักสูตร วท.บ. (ประมง) ขึ้นโดยเปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงเช่นเดียวกัน และจากนั้นปี พ.ศ. 2541ทางหลักสูตรวท.บ. (ประมง) ได้เปิดรับผู้สำเร็จผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปว.ช) เข้าศึกษาต่ออีก 4ปี รวมทั้งได้แยกตัวจากสาขาสัตวศาสตร์ออกมาเป็นสาขาวิชาประมง ซึ่งในปัจจุบันสาขาวิชาประมงได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี คือ หลักสูตร วท.บ.(ประมง) 2ปี (เทียบโอน) และหลักสูตร วท.บ. (ประมง) 4ปี และเปิดสอนระดับ ปริญญาโท หลักสูตร วท.ม. (เทคโนโลยีการประมง) ขึ้นในปี พ.ศ. 2550


ภารกิจหลักของสาขาประมง มีดังนี้
1. งานจัดการศึกษา
2. งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
3. งานบริการทางวิชาการแก่สังคม
4. งานทำนุบำรุงศาสนา
5. ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การบริหารงานของสาขา

            กำหนดให้มีระบบคุณภาพ ซึ่งเริ่มจากภารกิจหลักของสาขาเป็นอันดับแรก คือ การจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพในส่วนของการบริการการศึกษา สิ่งที่สถาบันฯ จะเน้นคือเน้นความสำคัญที่ กระบวนการในการบริการการศึกษาและระบบการบริหาร กลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ประกอบการในตลาดแรงงาน


 

                     สัญลักษณ์ประจำสาขาวิชาประมง ประกอบไปด้วยปลากระโทงแทง (Blue Marlin) ซึ่งเป็นปลาที่มีความสง่างามและมีความเป็นนักสู้ เปรียบเสมือนนักศึกษาสาขาประมงที่เมื่อจบออกไปประกอบอาชีพจะสามารถต่อสู้กับอุปสรรคและประสบความความสำเร็จ ด้านล้างมีคำว่า FISHERY ซึ่งหมายถึงสาขาวิชาประมง ด้านบนมีข้อความว่าBANGPHRA ซึ่งหมายถึง สถานที่ตั้งของสาขาวิชาประมง ที่ตั้งอยู่ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


ประชุมโครงการงานฟาร์ม
งานสัตว์น้ำไทย ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ จังหวัดฉะเชิงเทรา
การเลี้ยงไส้เดือนเพื่องานด้านเกษตรและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสาหร่ายแบบผลผลิตสูง
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาประมง
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.