ค้นหา:
 
 กิจกรรมคณะ/นักศึกษา  ค้นหาข่าว :
การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเิ่มศักยภาพของไผ่ (อ่าน 10)   
จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน ไก่พื้นบ้าน (อ่าน 21) 
Welcome Agri-RMUTTO 63 (อ่าน 29) 
การประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจไผ่อนาคต (อ่าน 54) 
จุลสาร ตอน ปลานิลกับแนวพระราชดำริ (อ่าน 29) 
รับมอบโคครุภัณฑ์ จำนวน 6 ตัว 13 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 43) 
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มอบของใช้จำเป็น และเงินสด เพื่อช่วยเหลือ Covid-19 (อ่าน 50) 
ร่วมหารือเกี่ยวกับการทำ MOU ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กับ บริษัทมีกรุ๊ป 689 จำกัด (อ่าน 72) 
โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และพัฒนาบุคลากร (อ่าน 84) 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2563 (อ่าน 61) 
ประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านพืชสมุนไพร  (อ่าน 51) 
ประชุม การบริหารจัดการไผ่ : พืชทางเลือกที่มีอนาคตในพื้นที่นำร่อง จังหวัดชลบุรี (อ่าน 45) 
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ทบทวนดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับสำนักงานคณบดี และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 (อ่าน 44) 
กิจกรรมเปิดบ้าน แนะแนว โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน พัทยา (อ่าน 66) 
แข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 5 (อ่าน 85) 
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อปริญญาโท (อ่าน 80) 
วิพากษ์หลักสูตร ภายใต้โครงการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.พืชศาสตร์ (อ่าน 129) 
ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่๒/๒๕๖๒ (อ่าน 128) 
ต้อนรับกลุ่มเกษตรเติมสุข นำโดย อ.พีระพงษ์ สุดประเสริฐ ประธานกลุ่มเกษตรเติมสุข  (อ่าน 88) 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อที่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยกิจกรรมจะจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562  (อ่าน 69) 
มีข้อมูลทั้งหมด  103  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/6

1 2 3 4 5 6
     การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเิ่มศักยภาพของไผ่
     การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเิ่มศักยภาพของไผ่

     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน ไก่พื้นบ้าน
     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน ไก่พื้นบ้าน

     Welcome Agri-RMUTTO 63
     Welcome Agri-RMUTTO 63  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.