พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

Memorandum Of Understanding (MOU)

Memorandum Of Understanding (MOU)  ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  1:22

Memorandum Of Understanding (MOU) between Laem Chabang Engineering Technology College and Rajamangala University of Technology Tawan-ok


Warning: file_put_contents(/home/itadmin/agri/wp-content/uploads/wpdm-cache/session-1bd6ed49b49a99ff93c04c6d46e950ae.txt): failed to open stream: Permission denied in /home/itadmin/agri/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Session.php on line 75