ช่องทางการติดต่อ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

🏠ที่อยู่ : เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

🏢 ที่ทำการ : สำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

🎲 ห้อง 912 อาคาร 9 วิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี ชั้น 1

 

☎ โทรศัพท์ : 033-136-099 ต่อ 1301-1313

📞 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089-245-4388 และ 086-321-0974

 

โทรสาร :

✉ E-MaiL : Agri_faculty@hotmail.com

Fackbook : https://www.facebook.com/RmuttoAgri