ค้นหา:
 
 คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ค้นหาข่าว :
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและกำกับติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 106) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการเกษตรในกลุ่ม Smart Farming หลักสูตร ตลาดออนไลน์สินค้าเกษตรอินทรีย์ (อ่าน 63) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 1 ประชุมและสำรวจความต้องการของชุมชน ภายใต้ โครงการพัฒนาอาชีพสู่รากแก้วชุมชน (อ่าน 61) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษา และการประชาสัมพันธ์ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564 (อ่าน 82) 
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิชาการ ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยฯ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 68) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการเกษตรในกลุ่ม Smart Farming หลักสูตร การผลิตข้าวไทยแบบอัจฉริยะ (อ่าน 77) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนบางพระ (อ่าน 59) 
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (อ่าน 57) 
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (อ่าน 49) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 1 วันเก็บเกี่ยวข้าว (อ่าน 72) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร ในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง (เพิ่มเติม) (อ่าน 66) 
แต่งตั้งนักศึกษาช่วยงานกิจกรรมจิตอาสา สาขาวิชาประมง (อ่าน 58) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา สาขาวิชาประมง (อ่าน 55) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง (เพิ่มเติม) (อ่าน 72) 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 55) 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (อ่าน 51) 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 62) 
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินงานโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 62) 
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ (อ่าน 51) 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (อ่าน 46) 
มีข้อมูลทั้งหมด  614  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    3/31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>
     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มทร.ตะวันออก ตอน การผ่อนคลายกับสวนคนเมือง
     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มทร.ตะวันออก ตอน การผ่อนคลายกับสวนคนเมือง สนใจอ่านเพิ่มเติมที่ https://anyflip.com/obti/anpm

     ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่
     

     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติตอน ไมโครพลาสติก ภัยใกล้ตัว จากทะเลสู่อาหาร
       หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.