ค้นหา:
 
 คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ค้นหาข่าว :
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 2 การเพิ่มทักษะการปฏิบัติด้านการจัดการดูแลเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ (อ่าน 64) 
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยกระดับความรู้แม่ไก่ เพื่อพัฒนาลูกไก่ยุวเกษตร (อ่าน 67) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” (อ่าน 72) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 3 ติดตามและประเมินผลการบริการวิชาการ (อ่าน 66) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 2 การติดตามและประเมินผลสำเร็จการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช (อ่าน 65) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 1 ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช (อ่าน 57) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเกษตรสัมพันธ์ Agri freshy Night (อ่าน 104) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการดอกหญ้าเกมส์ 2563 (อ่าน 96) 
แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานด้านการพัฒนาการสื่อสารองค์กร เว็บไซต์ และการประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 63) 
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพประจำคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 60) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมวันปลูกต้นไม้และบิ๊กคลีนนิ่งเกษตรราชมงคลตะวันออก ภายใต้ โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ (อ่าน 90) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 1 เสวนาสืบสานประเพณีวิ่งควายและภูมิปัญญาการใช้แรงงาน จากควายในการเกษตร จังหวัดชลบุรี  (อ่าน 81) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 6 การจัดทำศูนย์เรียนรู้หรือถ่ายทอดเทคโนโลยีและภูมิปัญญาเพื่อสร้างมูลค่าและรายได้ทางเศรษฐกิจของชุมชน  (อ่าน 75) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์  (อ่าน 71) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเข้าร่วมสืบสานประเพณีปลูกข้าวและภูมิปัญญาการปลูกข้าว (อ่าน 85) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 1 การเพิ่มทักษะการปฏิบัติด้านปลูกพืชภายใต้การปลูกแบบระบบอินทรีย์ (อ่าน 63) 
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (อ่าน 73) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 6 การประกอบการนมเกษตรบางพระเชิงพาณิชย์ (อ่าน 63) 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ระดับหน่วยงานสนับสนุน : สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 78) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โครงการย่อยที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตและจำหน่ายกล้วยไม้จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยไม้ศรีราชา (อ่าน 71) 
มีข้อมูลทั้งหมด  614  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    5/31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>
     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มทร.ตะวันออก ตอน การผ่อนคลายกับสวนคนเมือง
     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มทร.ตะวันออก ตอน การผ่อนคลายกับสวนคนเมือง สนใจอ่านเพิ่มเติมที่ https://anyflip.com/obti/anpm

     ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่
     

     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติตอน ไมโครพลาสติก ภัยใกล้ตัว จากทะเลสู่อาหาร
       หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.